ARIES IT, spol. s r.o.
Holländerova
Prešov
080 01
Slovenská republika

IČO: 36465119
IČ DPH: SK2020007649

reg. OR OS v Prešove oddiel: Sro, vložka číslo: 12023/P
Telefón: 0513214455
Fax:
E-mail: arishop@aries.sk
www: www.aries.sk
http://www.arishop.sk
http://www.arishop.sk